Bağımsız Denetim

Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.,  bağımsız denetim hizmetleri kapsamında aşağıda sayılan hizmetleri gerçekleştirmektedir.

• Sermaye Piyasası Kurulu’na tabi şirketlerin, Kurul tarafından belirlenen esaslara göre bağımsız denetimi ve Bağımsız Denetim Raporlarının   hazırlanması
• Genel amaçlı finansal tabloların Uluslararası Muhasebe Standartlarına uygunluk denetimi ve Bağımsız Denetim Raporları hazırlanması
• Özel Amaçlı Bağımsız Denetim Raporları   hazırlanması
• Enerji piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin EPDK tarafından belirlenen esaslara göre bağımsız denetimi ve Bağımsız Denetim   Raporlarınınhazırlanması
• Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Hazine Müsteşarlığı tarafından tarafından belirlenen esaslara göre bağımsız denetimi ve Bağımsız Denetim   Raporlarının hazırlanması