Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.  çözüm ortakları ile birlikte, müşterilerine;

• Mali teşviklerin takibi ve sağlanması konusunda danışmanlık
• Yatırım projeleri hususunda danışmanlık
• Halka Açılmaya yönelik işlemler
• İç denetim sistemleri kurma
• Şirket satınalma, devir, birleşme ve bölünmelerinde danışmanlık
• Hisse değerlemeleri yapma
• Karlılık ve maliyet analizi raporları hazırlama
• Şirket kuruluş hizmetleri
• Şirket ana sözleşmelerinde değişiklik
• Yabancı uyruklu şirketler için Türkiye'de şube ve irtibat bürosu kurulması

hususlarında hizmet vermektedir.