Hakkımızda

Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş

HAKKIMIZDA / Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş

Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. başarılı geçmişinin deneyimi ile sanayi, ticaret ve hizmet sektöründeki işletmelere bağımsız denetim, vergi ve uzmanlaşmış danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Şirketimiz Belçika kanunlarına göre kurulmuş, kar amacı gütmeyen, üyeleri arasında mesleki dayanışmaya imkan sağlayan Praxity Global Alliance of Independent Firms adlı birliğin üyesidir. İngiltere'de Praxity - Global Alliance Limited unvanıyla yönetim ofisi, 96`yı aşkın ülkede üyesi bulunmaktadır. Praxity'nin kendisi denetim, danışmanlık vb hizmet vermemekte, üyeleriyle de bir ortaklık ilişkisi bulunmamaktadır. Kar veya maliyet paylaşımını hedeflemeyen, ortak bir mülkiyet, kontrol veya yönetimi olmayan, ihtiyaç halinde farklı ülkelerdeki üyeleri arasında daha çok mevzuat paylaşımı ile ilgili mesleki dayanışma sağlamaya çalışan bir yapıdır. Praxity Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yayınlanan "Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar" standardında tanımlı "Denetim ağı" kapsamına girmemektedir.

Praxity Global Alliance of Independent Firms ve Yeditepe hedeflerinize doğru ilerlerken birikimleriyle yanınızda olacaktır.

Şirketimiz aşağıda yer alan şirketlerin bir araya gelmeleri neticesinde kurulmuş bir üst oluşumdur. Bağımsız denetim, yeminli mali müşavirlik, yönetim danışmanlığı, kurumsal finansman ve muhasebe danışmanlığı hizmetleri Yeditepe bünyesinde gerçekleştirilmekte, ayrıca yeminli mali müşavirlik hizmetleri kurucu ortak şirketlerimizce de yerine getirilebilmektedir.

Çözüm Ortaklarımız İhtisas MesaYmm NsrYmm Sade Ymm Sahra

Sahra YMM Ltd.Şti ve İhtisas YMM Ltd.Şti’nin 1995 yılında kurulması ile şirketimizin ilk temelleri atılmış olup, 2006 yılında diğer ortaklarımızın iştirakleriyle birlikteliğimiz tamamlanmıştır.

Personel:

Yeditepe denetim, vergi ve kurumsal finansman konularında uzman, çözüm ortaklarının çalışanlarıyla beraber,  yaklaşık 35 personeli ile faaliyet göstermektedir. Tüm personelimiz bir çoğu  İngilizce bilmekte ve muhasebe ile finans dallarında en iyi eleman yetiştiren üniversiteler arasından seçilmektedir. Personel işe alınmasını takiben yoğun bir eğitime tabi tutulmakta ve meslek içi eğitimler mesleğin her kademesinde devam etmektedir.

 Yöneticilerimiz :

Türkiye’deki kurucu ortaklarımız denetim, mali hukuk, muhasebe, bağımsız denetim ve vergi danışmanlığı konusunda 1985 yılından bu yana kazanılmış deneyime sahiptir. 

ÇÖZÜM ORTAKLARI