İcra Kurulu

Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.ŞJosh Clark

Mehmet Nadi ABBASOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı - Yeminli Mali Müşavir

Şirketimiz Ortağı ve Başdenetçilerinden olup, 1984 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 1985-1995 yılları arasında Maliye Bakanlığında Gelirler Kontrolörü olarak çalıştıktan sonra bu görevinden ayrılmıştır. Yeminli müşavir olarak mesleki faaliyetini, sürdürmektedir.

Mehmet Saat

Mehmet SAAT

Yönetim Kurulu Üyesi - Yeminli Mali Müşavir

Şirketimiz yönetim kurulu başkan yardımcısı ve sorumlu ortak başdenetçilerinden olup, 1984 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iktisat Bölümünü bitirmiştir. Mecburi hizmetinden dolayı bir yıl Maden Tektik Arama Enstitüsünde çalıştı.1985-1996 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Gelirler Kontrolörü olarak çalıştıktan sonra bu görevinden istifaen ayrılmıştır. 1996 yılından beri, İstanbul YMM Odası’na bağlı olarak yeminli mali müşavirlik mesleğini sürdürmektedir. Beyinder, Çanakkale Vakfı Yönetim Kurulu üyelikleri ile İstanbul Eğitim Kültür Sanat Vakfı üyeliği bulunmaktadır. Altınboynuz Spor Klübünde amatör olarak kürek sporu yanında, fotoğrafçılık, tüplü dalış sporları ile de ilgilenmektedir.

Yeminli Mali Müşavir

Mehmet Ruyan SOYDAN

Yönetim Kurulu Üyesi - Yeminli Mali Müşavir

1963 yılında Kahramanmaraş (Elbistan)'da doğdu. 1984 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 1985 yılında Maliye Bakanlığı Stj. Gelirler Kontrolörlüğü imtihanını kazanarak başladığı mesleğinde yetki ve yeterlik imtihanlarını mütakiben 1989 yılında Gelirler Kontrolörlüğü'ne atandı. 10 yıl kadar mezkûr vazifede bulunduktan sonra görevinden istifaen ayrılarak, İstanbul döviz ve altın piyasalarında bir müddet malî koordinatör olarak çalıştı. Aynı dönem zarfında İstanbul Altın Borsası Uyuşmazlık Komitesinde yer aldı. 1996 yılında Sahra YMM Ltd. Şti.ni kurmak suretiyle başladığı Yeminli Malî Müşavirlik mesleğini halen sürdürmektedir. 2013 yılında Kamu Gözetimi Kurumu’ndan Bağımsız Denetçi yetkisini de almıştır.

Hüseyin ÇETİN

Yeminli Mali Müşavir

Şirketimiz sorumlu ortak başdenetçilerinden olup, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünü bitirmiştir. 1985-1996 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Gelirler Kontrolörü olarak çalıştıktan sonra bu görevinden ayrılmıştır. 1996 yılından beri, İstanbul YMM Odası’na bağlı olarak yeminli mali müşavirlik mesleğini sürdürmektedir.

Yeminli Mali Müşavir

YILMAZ GÜNEY

Yeminli Mali Müşavir, Sorumlu Denetçi

1966 İstanbul Nişantaşı’nda doğan Yılmaz GÜNEY, 1983 yılında Maliye Meslek Lisesinden, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Maliye Teftiş Kurulunda Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak işe başladı. 12 yıllık süren Maliye Müfettişliği kariyeri esnasında, 1996 yılında ABD’nin Ohio Eyaletindeki The University of Akron’dan ekonomi dalında MA derecesi aldı.

İstanbul Defterdar Yardımcılığına bir müddet vekalet etti. 1999 yılında istifaen memuriyetten ayrılarak iki yıl Yeminli Mali Müşavirlik yaptı. Özel sektörde 6 yıl genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Kariyeri süresince ABD, Hollanda, Almanya ve Mısır gibi ülkelerde şirket kurulması ve idaresi konusunda deneyim kazandı. 2006 yılından itibaren yeminli mali müşavirlik ve mali danışmanlık faaliyetlerine devam etmektedir. 2011 yılında SPK’nın açtığı bağımsız denetim sınavını kazanarak bağımsız denetçi unvanını alan GÜNEY, 2020 yılında İstanbul Ünı̇versı̇tesı̇ Sosyal Bı̇lı̇mler Enstı̇tüsü İktı̇sat Anabı̇lı̇m Dalında “Gelı̇r Vergı̇sı̇ Tarı̇felerı̇nı̇n Ekonomı̇k Etkı̇ Analı̇zı̇: Türkı̇ye İçı̇n Bı̇r Sosyal Hesaplar Matrı̇sı̇ Modellemesı̇” başlıklı doktora tezi ile doktor unvanını elde etmiştir.

Evli ve üç çocuk babası olup iyi derece İngilizce ve orta seviye Arapça bilmektedir.

Yeminli Mali Müşavir

Zekeriya ÇELİK

Yeminli Mali Müşavir

Şirketimiz Ortaklarından olup 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur. 1989-1996 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Gelirler Kontrolörü olarak çalıştıktan sonra bu görevinden ayrılmıştır. 1999 yılından beri, İstanbul YMM Odası’na bağlı olarak yeminli mali müşavirlik mesleğini sürdürmektedir.

Yeminli Mali Müşavir

Sadrettin DEMİRAY

Yeminli Mali Müşavir

Şirketimiz Ortaklarından olup, 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 1993-2010 tarihleri arasında Maliye Bakanlığında Gelirler Kontrolörü olarak görev yapmıştır. Halen İstanbul YMM odasına bağlı olarak mesleki faaliyetine devam etmektedir.