Vergi ve Mali Mevzuat Hizmetleri

Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. ve çözüm ortakları tarafından, vergi hukuku ile ilgili olarak aşağıda sayılan hizmetleri sunulmaktadır;

• Gelir ve Kurumlar vergisi tam tasdik hizmeti kapsamında peryodik vergi denetimi
• KDV İadesi denetimi ve tasdik raporu düzenlenmesi
• 3568 sayılı kanunda öngörülen sair denetim ve tasdik hizmetinin verilmesi
• Vergi hukuku danışmanlığı
• Uluslararası Vergi Anlaşmaları ve uygulaması
• Vergi incelemeleri ve uzlaşmalarda temsil
• Vergi ihtilaflarında, çözüm ortağımız olan avukatlık bürolarıyla birlikte, dava prosedürünü oluşturma
• Vergi teşvikleri, istisna ve muafiyetler hususunda danışmanlık